Aktualności

Najnowsze załączniki do ustawy o VAT

Od dziś udostępniliśmy najnowsze wersje załączników do ustawy o podatku od towarów i usług. Zupełnie nowe opracowanie pozwala na wygodną pracę z tekstami załączników online.

Poniżej pełna lista obowiązujących załączników do ustawy o VAT:

[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3697″] Załącznik nr 2 – wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3758″] Załącznik nr 3 – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3734″] Załącznik nr 6 – wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3741″] Załącznik nr 7 – wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3755″] Załącznik nr 8 – wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3746″] Załącznik nr 10 – wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3726″] Załącznik nr 11 – wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3714″] Załącznik nr 12 – lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=3710″] Załącznik nr 13 – wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy[/fancy_link]
[fancy_link color=”dark_red” link=”https://aktyprawne.poznajpodatki.pl/?p=1675″] Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) – tekst ustawy[/fancy_link]

Previous ArticleNext Article