Aktualności

Ministerstwo Finansów chce uprościć przepisy podatkowe

Ministerstwo Finansów chce uprościć przepisy podatkowe. Przygotowaniem reformy zajmie się Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego.

Resort  skierował do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania komisji.

– Przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego należy zacząć się od fundamentów czyli ordynacji – poinformowano w komunikacie. – Tworzenie aktu stanowiącego podwaliny całego systemu podatkowego powinno przebiegać w sposób balansujący stanowiska i potrzeby wszystkich zainteresowanych środowisk, w szczególności reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów. To jest warunek stworzenia aktu stabilnego i trwałego.

Zapowiedziano, że za rok powinny być gotowe założenia przyszłej kodyfikacji rozstrzygające kluczowe kwestie m.in. prawa i obowiązki podatnika, zasady wykładni prawa podatkowego, relacje ordynacji i kodeksu postępowania administracyjnego, oraz relacje ordynacji i materialnego prawa podatkowego oraz innych ustaw. Następnie zadaniem komisji będzie przygotowanie projektu ustawy i współuczestniczenie w całym procesie legislacyjnym.

– Zakłada się, że cały proces kodyfikacyjny może trwać ok. 4-5 lat, zważywszy że ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą kodeksem – podkreśla resort finansów.

Komisja będzie składać się z 15 osób. Mają zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz przedstawiciele praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego – powołani przez premiera. Komisja Kodyfikacyjna będzie technicznie obsługiwana przez Ministerstwo Finansów.

(Newseria Inwestor)

Previous ArticleNext Article