Aktualności

Kolejne aktualizacje

Szanowni Państwo, kontynuujemy aktualizację podatkowych aktów prawnych.

W ostatnich dniach zaktualizowaliśmy m.in.:

 1. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 4. Ustawę o rachunkowości,
 5. Ustawę o doradztwie podatkowym,
 6. Ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 7. Ustawę o podatku akcyzowym,
 8. Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 9. Ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych,
 10. Ustawę o podatku od spadków i darowizn,
 11. Ustawę o grach hazardowych,
 12. Ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 13. Ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zaktualizowane akty dostępne są tutaj.

Przypominamy także, że nieco wcześniej zaktualizowaliśmy:

 1. Ordynację podatkową,
 2. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Kodeks karny skarbowy,
 4. Ustawę o podatku rolnym,
 5. Ustawę o podatku leśnym oraz
 6. Ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Informujemy ponadto, że niektóre opcje nie są dostępne z uwagi na zaplanowaną zmianę całego systemu i wyglądu naszego portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Dalsze aktualizacje wkrótce.

Previous ArticleNext Article