Aktualności

Formularz PIT-39 wraz z poradnikiem video „Jak wypełnić PIT-39?”

Redakcja portalu www.pit-39.info należącego do projektu PoznajPodatki.pl przypomina, że wszyscy podatnicy, którzy dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości mają obowiązek rozliczenia się do 30 kwietnia! Termin ten jest najbardziej istotny dla osób, które chcą skorzystać z ulgi meldunkowej.

W przypadku zbycia w 2013 r. nieruchomości nabytych w roku 2008 należy obliczyć wysokość podatku i kwotę wpisać w zeznaniu rocznym odpowiednim ze względu na rodzaj pozostałych przychodów, które podlegają opodatkowaniu za dany rok, tj.: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Każdy z wymienionych formularzy posiada odpowiednią rubrykę, w którą należy wpisać tylko kwotę podatku.

Należy także pamiętać, że wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:
a)    budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b)    lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c)    spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d)    prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) – d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed data zbycia.

Warunkiem konicznym do skorzystania z ulgi jest złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej. Termin na złożenie oświadczenia upłynie 30 kwietnia 2014 r. i jest nieprzywracalny. Nie złożenie oświadczenia definitywnie pozbawia prawa do ulgi pomimo spełnienia pozostałych warunków!!! Więcej o uldze meldunkowej przeczytasz tutaj.

W przypadku zbycia w 2013 r. nieruchomości nabytych od roku 2009 sprzedaż należy rozliczyć na formularzu PIT-39. Poniżej prezentujemy poradnik „Jak wypełnić PIT-39?” i formularz PIT-39 w wersji PDF.

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=2YtC-8sdMbk” width=”640″ height=”360″]

Formularz PIT-39 można pobrać TUTAJ

Previous ArticleNext Article