Aktualności

Fiskus rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika? – zmiany w Ordynacji podatkowej od stycznia 2016 r.

Sejm przyjął poprawkę zaproponowaną przez PSL, której celem jest wpisanie do Ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario. Za przyjęciem poprawki głosowało 242 posłów, przeciw 202, wstrzymały się 2 osoby. Za uchwaleniem nowelizacji w całości opowiedziało się 442 posłów, przeciw było 9.

Przypomnijmy, iż uchwalona poprawka dotyczy zasady zapisanej pierwotnie w prezydenckim projekcie, mówiącą że „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Jeżeli poprawce nie sprzeciwi senat i uzyska ona aprobatę prezydenta wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2016 roku.

fot. Krzysztof Białoskórski
fot. Krzysztof Białoskórski

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje ponadto m.in. wprowadzenie przepisów ograniczających możliwość nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące oraz uchylenie obowiązków administracyjnych związanych z korektą kosztów w podatkach dochodowych.

W ustawie znaleźć się mają także regulacje zmierzające do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji podatkowej, m.in. poprzez likwidację obowiązku wydawania postanowień przez organy podatkowe w sprawach, w których wartość podatku nie przekracza 3-krotności opłaty pocztowej za list polecony.

Zmianami zajmie się teraz Senat.

Previous ArticleNext Article