|sobota, Luty 23, 2019
>> Home » Aktualności – podatkowe akty prawne

Aktualności – podatkowe akty prawne

4 marca 2018(0)

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Kodeks Karny Skarbowy i ustawę o rachunkowości.   Zmiana ustawy o rachunkowości dotyczy (oprócz aktualizacji treści) opublikowania nowego tekstu jednolitego ustawy. W Kodeksie Karnym Skarbowym, do opublikowanego … Czytaj dalej

25 lutego 2018(0)

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że od dziś wszystkie nasze serwisy internetowe dostępne są z nowego serwera, dzięki czemu zwiększy się szybkość działania portali, a co za tym idzie komfort …

26 kwietnia 2017(0)

W dniu 25 kwietnia 2017 r. ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Aktualny tekst jednolity opublikowano w Dz. …

4 kwietnia 2017(0)

Dziś zaktualizowaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany wynikają z wejścia w życie art. 93 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi …

4 kwietnia 2017(0)

Do katalogu aktualizowanych aktów prawnych dołączyliśmy ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648).  Ustawa określa: 1) zasady i …

3 kwietnia 2017(0)

Od 4 kwietnia 2017 r. zmianie ulega tekst Ordynacji podatkowej. Zmiany wynikają z art. 94 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. …

2 kwietnia 2017(0)

Od 1 kwietnia zmianie uległa treść Kodeksu Karnego Skarbowego. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto …

2 kwietnia 2017(0)

Zaktualizowaliśmy ustawę o grach hazardowych. Aktualizacja obejmuje zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obowiązują od 1 …

15 marca 2017(0)

W dniu dzisiejszym w kodeksie karnym skarbowym zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy …

15 marca 2017(0)

Od dziś weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od …

1 marca 2017(0)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego …

1 marca 2017(0)

Od 1 marca obowiązują zmiany wynikające m.in. z art. 83 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Uaktualniona wersja ustawy dostępna jest poniżej. …

1 marca 2017(0)

Od 1 marca 2017 roku weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej wynikające z art. 38 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji …

28 lutego 2017(0)

Od dziś w katalogu aktualizowanych aktów prawnych znajdziecie Państwo nową ustawę – ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowy akt prawny wejdzie w życie 1 marca 2017 roku. Ustawa określa: …

4 lutego 2017(0)

1 lutego 2017 r. ogłoszono nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej. Aktualny tekst ustawy opublikowano w dzienniku ustaw z 2017 r. poz. 201. Zmiany wynikające z ogłoszenia nowego tekstu jednolitego mają …

5 stycznia 2017(0)

Zakończyliśmy aktualizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Aktualizacja objęła zarówno tekst ustawy jak i załączniki do ustawy. Tekst ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. …

2 stycznia 2017(0)

2 stycznia 2017 roku dokonaliśmy weryfikacji aktualności następujących aktów prawnych, które nie uległy dotychczas zmianie w 2017 roku: Wymienione akty prawne są aktualne na dzień 2 stycznia 2017 roku. …

2 stycznia 2017(0)

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ art. 10 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2016, poz. 599). Aktualne brzmienie przepisu opublikowaliśmy poniżej. Zaktualizowana wersja aktu prawnego dostępna …

2 stycznia 2017(0)

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zaktualizowaną wersję aktu prawnego znajdziecie Państwo TUTAJ. Wykaz zmian: Art. 12 2) przekształcenia …

2 stycznia 2017(0)

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ Kodeks Karny Skarbowy. Obowiązujące zmiany wprowadziły ustawy: ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o …

2 stycznia 2017(0)

W dniu dzisiejszym uaktualniliśmy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Aktualna wersja uwzględnia wszystkie zmiany aktu, które wprowadzono do dnia 1 stycznia 2017 roku. Jedyna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku …

2 stycznia 2017(0)

Uaktualniliśmy Ordynację podatkową. Aktualna wersja uwzględnienia zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku. Wersja aktualizowana dostępna jest TUTAJ. Podczas ostatniej aktualizacji uwzględniliśmy zmiany ogłoszone w: Wykaz zmian obowiązujących od 1 …

18 grudnia 2016(0)

15 grudnia 2016 r. w dzienniku ustaw nr 2032 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób …

26 listopada 2016(0)

Od dziś udostępniliśmy nową wersję mobilną Portalu. Mamy nadzieję, że ułatwi ona korzystanie z treści Użytkownikom większości telefonów i smartfonów. Wciąż będziemy pracować nad udoskonaleniem opublikowanej wersji mobilnej i zwiększeniem …

1 lipca 2016(0)

Od 1 lipca 2016 r. duże firmy miają obowiązek przekazywania najważniejszych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, księgi opatrzone …

1 lipca 2016(0)

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Ordynację podatkową. Ujednolicony tekst dostępny TUTAJ obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do dnia 1 lipca 2016 roku. Obowiązujące od dziś zmiany dotyczą m.in. przekazywania przez podatników, …

1 lipca 2016(0)

Od 1 lipca 2016 r. nie trzeba dołączać oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej. Na podstawie ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie …

30 czerwca 2016(0)

Poniżej prezentujemy treść pisma Ministerstwa Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r.  dotyczące obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. Pismo dotyczy zmian w prawie podatkowym.

27 maja 2016(0)

Uaktualnienie obejmuje zmiany wynikające z:  Art. 39 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w art. 299 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym …

1 marca 2016(0)

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie …

22 lutego 2016(0)

W dniu 19 lutego w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn …

18 lutego 2016(0)

Od 18 lutego 2016 r. w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany zostaje pkt 143, który wprowadza nowe zwolnienie od podatku. Dotyczy on  kwoty należności …

13 lutego 2016(0)

W dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, które związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 12 listopada 2015 o zmianie ustawy – Kodeks …

7 lutego 2016(0)

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie o kontroli …

31 stycznia 2016(0)

Od 1 lutego 2016 r. obowiązywać zacznie ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, zgodnie z którą od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone …

17 grudnia 2015(0)

Dziś opublikowaliśmy na naszym kanale na Youtube nowy poradnik. Tym razem jest on poświęcony zasadom podwyższania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Film zawiera także praktyczny przykład zastosowania …

15 grudnia 2015(0)

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy tekst Ordynacji podatkowej, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 roku.  Tekst zawiera wiele zmian, które w znaczący sposób zmieniają dotychczas obowiązujące procedury podatkowe. Już …

6 października 2015(0)

Samorządy czekają duże zmiany. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT. To oznacza, że gminy będą musiały przejąć obowiązek rozliczenia podatkowego swoich zakładów budżetowych, …

6 września 2015(0)

Wsłuchując się w sugestie naszych Użytkowników przygotowaliśmy nowy sposób prezentowania aktów prawnych na naszym portalu. Jako pierwszą przygotowaliśmy Ordynację podatkową. Teraz w jednym miejscu znajdziecie Państwo: aktualną wersję aktu …

5 września 2015(0)

Od 13 września 2015 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które wprowadza art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy …

31 sierpnia 2015(0)

Od dziś w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano nowe zwolnienie od podatku (dodano art. 21 ust. 1 pkt 25c). Obejmuje ono świadczenia pieniężne lub pomoc pieniężna …

19 lipca 2015(0)

Od dziś udostępniliśmy najnowsze wersje załączników do ustawy o podatku od towarów i usług. Zupełnie nowe opracowanie pozwala na wygodną pracę z tekstami załączników online. Poniżej pełna lista obowiązujących …

18 lipca 2015(0)

Minister finansów Mateusz Szczurek oraz minister finansów i rozwoju gospodarczego Etiopii Sufian Ahmed podpisali 13 lipca 2015 r. w Addis Abebie umowę między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką …

12 lipca 2015(0)

Sejm przyjął poprawkę zaproponowaną przez PSL, której celem jest wpisanie do Ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario. Za przyjęciem poprawki głosowało 242 posłów, przeciw 202, wstrzymały się 2 …

13 kwietnia 2015(0)

Dwie trzecie przedsiębiorców nisko ocenia jakość przepisów podatkowych, a 86 proc. przyznaje, że zmieniają się one zbyt często – wynika z badań firmy Podatkowiec. Choć system podatkowy wielu z nich stwarza …

29 marca 2015(0)

Od dziś udostępniliśmy kolejne ustawy w wersji PDF do pobrania na komputer. Każdy akt dostępny jest w wersji z automatycznym spisem treści. Stan prawny opublikowanych ustaw obejmuje zmiany obowiązujące …

28 marca 2015(0)

Zapraszamy do pobierania najnowszej wersji ustawy Ordynacja podatkowa w wersji PDF. Opublikowany akt uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy od 1 kwietnia 2015 r. Najnowsza wersja Ordynacji podatkowej posiada spis …

7 lutego 2015(0)

Przypominamy, że wszyscy Podatnicy, którzy dokonali w 2014 roku odpłatnego zbycia nieruchomości (sprzedaży, zamiany, itp.) mają obowiązek rozliczenia się do 30 kwietnia 2015 roku na formularzu PIT-39! PIT-39, jak …

5 lutego 2015(0)

Od 1 kwietnia ponad 2 tys. pracowników urzędów i izb skarbowych zostanie skierowanych do podstawowych procesów związanych z obsługą podatników, kontrolą i egzekucją. Wewnętrzna reorganizacja tych instytucji związana jest z nowelizacją ustawy o urzędach …

11 stycznia 2015(0)

Informujemy, że zaktualizowaliśmy wszystkie ustawy z zakresu podatku dochodowego (PIT, CIT, Zryczałtowany podatek dochodowy) oraz ustawę o podatku VAT. Aktualizacja objęła też przygotowanie najnowszych wersji załączników do ustaw. Zachęcamy …

4 stycznia 2015(0)

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …

3 stycznia 2015(0)

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy tekst ustawy Ordynacja podatkowa do brzmienia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku.  Najważniejszą zmianę wprowadziła ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie …

22 grudnia 2014(0)

Od stycznia raje podatkowe przestaną być tak atrakcyjne. Zmienią się bowiem zasady opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Polski właściciel takiej spółki będzie musiał – po zaistnieniu kilku przesłanek – …

8 listopada 2014(0)

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nowy tekst jednolity Kodeksu pracy zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2014 r., które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 4 …

3 listopada 2014(0)

W dniu dzisiejszym, tj. 3 listopada 2014 r., zmianie uległa treść 3 aktów prawnych: Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od …

10 października 2014(0)

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy wszystkie akty prawne z zakresu prawa podatkowego dostępne w zakładce “Aktualizowane akty prawne”. Uaktualnienie objęło wszystkie zmiany wprowadzone do ustaw do dnia 9 października 2014 …

1 października 2014(0)

Zapraszamy studentów wydziałów prawa do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno – interwencyjnym Klinika „Prawa człowieka a podatki”, realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Termin: rok akademicki 2014/2015, …

15 września 2014(0)

Ministerstwo Finansów chce uprościć przepisy podatkowe. Przygotowaniem reformy zajmie się Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Resort  skierował do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania …

12 sierpnia 2014(0)

Od 10 sierpnia 2014 r.  ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadzono zmiany w ustawie o grach hazardowych, które zgodnie …

12 sierpnia 2014(0)

Od 10 sierpnia 2014 r. zmianie uległ tekst ustawy o rachunkowości. Zmiany są związane z wejściem w życie ustawy  z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do …

12 sierpnia 2014(0)

Dziś zaktualizowaliśmy ustawę o doradztwie podatkowym. Aktualizacja objęła zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. …

25 lipca 2014(0)

W dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych …

20 lipca 2014(0)

10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768), która wprowadzi …

16 lipca 2014(0)

Od 1 sierpnia 2014 r. niewielkiej zmianie ulegnie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana zostanie wprowadzona przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o …

9 lipca 2014(0)

Od 27 czerwca obowiązują nowe teksty jednolite: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U z 2014, poz. 851 i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – …

8 lipca 2014(0)

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o CIT i PIT. Ma ona ukrócić praktyki firm polegające na transferowaniu zysków do rajów podatkowych w celu uniknięcia lub obniżenia podatku. Międzynarodowe korporacje powszechnie stosują ceny …

14 czerwca 2014(0)

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy weryfikacji aktualności aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego dostępnych w zakładce AKTUALIZOWANE AKTY PRAWNE. Wszystkie teksty zostały zaktualizowane i ujednolicone. Zmiany dotyczyły: 1. aktualizacji numeru …

14 czerwca 2014(0)

Od 5 czerwca 2014 r. obowiązuje nowy tekst jednolity ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Tekst został ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP …

16 maja 2014(0)

W dniu dzisiejszym uaktualniliśmy kilka aktów prawnych. Co się zmieniło?

11 maja 2014(0)

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do Ordynacji podatkowej wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych …

11 maja 2014(0)

Od 11 maja 2014 roku istotne zmiany do KPA wprowadziła wchodząca dziś w życie ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw …

1 maja 2014(0)

Od 1 maja 2014 r. nieznacznej zmianie ulega treść ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany wynikają z art. 495 ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650). Uaktualniona wersja ustawy jest …

16 kwietnia 2014(0)

Redakcja portalu www.pit-39.info należącego do projektu PoznajPodatki.pl przypomina, że wszyscy podatnicy, którzy dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości mają obowiązek rozliczenia się do 30 kwietnia! Termin ten jest najbardziej istotny dla …

11 kwietnia 2014(0)

Najnowsza wersja ustawy o podatku od towarów i usług w wersji PDF jest już dostępna! Plik PDF “VAT 2014” to nie tylko wygodna wersja do wydruku ale także spis …

11 kwietnia 2014(0)

W dniu dzisiejszym zweryfikowaliśmy aktualność wszystkich aktów prawnych opublikowanych w dziale “Aktualizowane akty prawne“. Wszystkie ustawy podatkowe są aktualne (na dzień 11 kwietnia 2014 r.). Jednocześnie przypominamy, że już …

11 kwietnia 2014(0)

8 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. …

31 marca 2014(0)

Od dziś w serwisie dostępne są zaktualizowane wersje ustaw: Kodeks karny skarbowy, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od …

26 marca 2014(0)

Od 1 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 312), która wprowadzi zmiany …

14 marca 2014(0)

22 marca 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. …

1 marca 2014(0)

Od dziś rozpoczęliśmy rozbudowę działu “Dodatkowe akty prawne“. Przez cały marzec opublikujemy w nim kilkanaście nowych aktów prawnych, które mogą się przydać zarówno w pracy zawodowej jak i w …

20 lutego 2014(0)

Publikujemy tekst ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 11 maja 2014 r. Ustawa wprowadzi bardzo istotne zmiany …

12 lutego 2014(0)

W dniu 23 stycznia 2014 roku opublikowano nowy tekst jednolity Kodeksu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 121. Poprzedni tekst jednolity obowiązywał od 1946 roku. Nowy tekst jednolity: 2014, …

9 lutego 2014(0)

USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego1) (Dz. U. z dnia 4 lipca 2008 …

27 stycznia 2014(0)

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy ustawę o podatku rolnym i ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany spowodowane są wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z …

27 stycznia 2014(0)

Kolejna nowość w naszym portalu. Tym razem jest to ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne  (Dz. U. 2013, poz. 727). Ustawa reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego: …

22 stycznia 2014(0)

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nowy akt bonusowy. Tym razem jest to ustawa wprowadzająca nowy program pomocowy dla młodych ludzi, którego celem jest ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania. Warto także zaznaczyć, że …

21 stycznia 2014(0)

Od 22 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Poniżej prezentujemy …

15 stycznia 2014(0)

W dniu dzisiejszym w serwisie opublikowaliśmy nowy akt prawny w kategorii “Dodatkowe akty prawne”. Tym razem jest to ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014, poz. 40). Ustawa wejdzie …

12 stycznia 2014(0)

Od 15 stycznia 2014 roku wejdzie w życie art. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych …

10 stycznia 2014(0)

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 11 września 2013 …

10 stycznia 2014(0)

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z dnia 18 września 2013 …

28 grudnia 2013(0)

W  ostatnich dniach pracujemy przy aktualizacji Podatkowych Aktów Prawnych! Co się zmieniło?      

24 listopada 2013(0)

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania naszych profili na portalach społecznościowych! Dla osób, które zdecydują się do nich dołączyć przygotowaliśmy specjalne bonusy, o których więcej poinformujemy wkrótce …

3 października 2013(0)

To już druga zmiana tekstu ordynacji podatkowej w tym miesiącu. Od 7 października wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …

1 października 2013(0)

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 …