|czwartek, Styczeń 18, 2018
>> Home » akty prawne procedury

akty prawne procedury

Ordynacja podatkowa 2017 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje podatkowe; 3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; 4) tajemnicę skarbową. Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do ...Czytaj dalej...

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób postępowania ...Czytaj dalej...

Kodeks postępowania administracyjnego 2017 (Dz. U. 2016, poz. 23) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji ...Czytaj dalej...

Kodeks karny skarbowy 2017 (Dz.U. 2016, poz. 2135) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity) Tytuł I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. ...Czytaj dalej...

Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania ...Czytaj dalej...

Ustawa o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz ...Czytaj dalej...

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 2017 (Dz.U. 2017, poz. 869) – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) ...Czytaj dalej...