|wtorek, Styczeń 16, 2018
>> Home » akty prawne podatek dochodowy

akty prawne podatek dochodowy

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2017 (Dz.U. 2016 poz. 2180)

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1)  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą; 2)  osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2017 – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób ...Czytaj dalej...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowana

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. ...Czytaj dalej...