|sobota, Styczeń 20, 2018
>> Home » Aktualizowane akty prawne » Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047) – wersja aktualizowana
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047); Stan prawny na rok 2017


Spis treściWyszukaj art.Załączniki
Załączniki i informacje o akcie dostępne są TUTAJ

Ustawa o rachunkowości 2017 (Dz.U. 2016, poz. 1047) – wersja aktualizowana 

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Załącznik 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków.

Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Załącznik 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro.

Załącznik 5. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego.

Załącznik 6. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz