|sobota, Styczeń 20, 2018
>> Home » Aktualności

Aktualności

Ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn

W dniu 25 kwietnia 2017 r. ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Aktualny tekst jednolity opublikowano w Dz. U. poz. 833. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn w wersji PDF dostępne jest TUTAJ.Czytaj dalej...

Aktualizacja ustawy o CIT

Dziś zaktualizowaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany wynikają z wejścia w życie art. 93 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi ...Czytaj dalej...

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa ustawa

Do katalogu aktualizowanych aktów prawnych dołączyliśmy ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648).  Ustawa określa: 1) zasady i ...Czytaj dalej...

Od 4 kwietnia 2017 r. zmiany w Ordynacji podatkowej

Od 4 kwietnia 2017 r. zmianie ulega tekst Ordynacji podatkowej. Zmiany wynikają z art. 94 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. ...Czytaj dalej...

Aktualizacja KKS

Od 1 kwietnia zmianie uległa treść Kodeksu Karnego Skarbowego. Zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto ...Czytaj dalej...

Od 1 kwietnia 2017 duże zmiany w ustawie o grach hazardowych

Zaktualizowaliśmy ustawę o grach hazardowych. Aktualizacja obejmuje zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obowiązują od 1 ...Czytaj dalej...

Zmiana w Kodeksie Karnym Skarbowym

W dniu dzisiejszym w kodeksie karnym skarbowym zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy ...Czytaj dalej...

Zaktualizowaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od dziś weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od ...Czytaj dalej...

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 380 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego ...Czytaj dalej...

Uaktualniliśmy ustawę o podatku VAT

Od 1 marca obowiązują zmiany wynikające m.in. z art. 83 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Uaktualniona wersja ustawy dostępna jest poniżej. ...Czytaj dalej...

Uaktualniliśmy Ordynację podatkową

Od 1 marca 2017 roku weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej wynikające z art. 38 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji ...Czytaj dalej...