|sobota, Grudzień 10, 2016
>> Strona główna
a1a2a3
Aktualności i aktualizacje
Od dziś udostępniliśmy nową wersję mobilną Portalu. Mamy nadzieję, że ułatwi ona korzystanie z treści Użytkownikom większości telefonów i smartfonów. Wciąż będziemy pracować nad udoskonaleniem opublikowanej wersji mobilnej i zwiększeniem wygody Użytkowników.   Jeżeli jednak zechcecie Państwo korzystać z pełnej wersji ... Czytaj dalej
Od 1 lipca 2016 r. duże firmy miają obowiązek przekazywania najważniejszych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, księgi opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego ...
W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy Ordynację podatkową. Ujednolicony tekst dostępny TUTAJ obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone do dnia 1 lipca 2016 roku. Obowiązujące od dziś zmiany dotyczą m.in. przekazywania przez podatników, na żądanie organów podatkowych, danych w postaci elektronicznej, odpowiadającej określonej ...
Od 1 lipca 2016 r. nie trzeba dołączać oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej. Na podstawie ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z ...
Poniżej prezentujemy treść pisma Ministerstwa Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r.  dotyczące obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. Pismo dotyczy zmian w prawie podatkowym.
Uaktualnienie obejmuje zmiany wynikające z:  Art. 39 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w art. 299 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem: 1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) ...
Dziś weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  Zgodnie z art. 11 powyższej ustawy ...
W dniu 19 lutego w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 205). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany ...
Od 18 lutego 2016 r. w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany zostaje pkt 143, który wprowadza nowe zwolnienie od podatku. Dotyczy on  kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. ...
Więcej aktualności
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zobacz więcej
Akty prawne w wersji PDF
Tytuł aktu Stan prawny na dzień Link
PDF mini ikona Ordynacja podatkowa 2015 1 kwietnia 2015 r. POBIERZ
PDF mini ikona Kodeks Postępowania Administracyjnego 2015 1 kwietnia 2015 r. POBIERZ
PDF mini ikona Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 1 kwietnia 2015 r. POBIERZ
Zobacz więcej